بازی های اخیر

ParsaMv
1 - 2
ERFAN29

(F.C. Barcelona)
1 - 2
(Inter)
panda
1 - 2
ERFAN29

(F.C. Barcelona)
1 - 2
(Inter)
ParsaMv
1 - 2
mahan36

(F.C. Barcelona)
1 - 2
(Inter)
panda
1 - 2
mahan36

(F.C. Barcelona)
1 - 2
(Inter)
ERFAN29
3 - 2
panda

(Team J)
3 - 2
(Brazil)
mahan36
3 - 2
panda

(Team J)
3 - 2
(Brazil)
kirtoTaylor
2 - 1
Swiftmaan

(A.S. Roma)
2 - 1
(Ajax)
kirtoTaylor
1 - 5
Swiftmaan

(Juventus)
1 - 5
(Manchester United)
AmirAbbas
1 - 3
Ufo

(F.C. Barcelona)
1 - 3
(Manchester United)
AmirAbbas
1 - 3
Ufo

(F.C. Barcelona)
1 - 3
(Manchester United)
kirtoTaylor
4 - 5
Swiftmaan

(Juventus)
4 - 5
(Inter)
AmirAbbas
3 - 5
Ufo

(F.C. Barcelona)
3 - 5
(Manchester United)
AmirAbbas
1 - 3
Ufo

(F.C. Barcelona)
1 - 3
(Manchester United)
AmirAbbas
1 - 2
Ufo

(F.C. Barcelona)
1 - 2
(Manchester United)
AmirAbbas
0 - 1
Ufo

(F.C. Barcelona)
0 - 1
(Manchester United)
AmirAbbas
3 - 2
Ufo

(F.C. Barcelona)
3 - 2
(Manchester United)
AmirAbbas
3 - 1
Ufo

(F.C. Barcelona)
3 - 1
(Manchester United)
king-pele-10l
1 - 0
Mohammad2024

(London FC)
1 - 0
(F.C. Barcelona)
king-pele-10l
2 - 0
Mohammad2024

(London FC)
2 - 0
(F.C. Barcelona)
king-pele-10l
2 - 1
Mohammad2024

(London FC)
2 - 1
(F.C. Barcelona)
AmirAbbas
3 - 2
Ufo

(F.C. Barcelona)
3 - 2
(Manchester United)
AmirAbbas
1 - 2
Ufo

(Inter)
1 - 2
(Manchester United)
AmirAbbas
1 - 3
Ufo

(Inter)
1 - 3
(Manchester United)
AmirAbbas
0 - 1
Ufo

(Inter)
0 - 1
(Manchester United)
AmirAbbas
0 - 2
Ufo

(F.C. Barcelona)
0 - 2
(Manchester United)
erfan_olorom
4 - 4
mahan36

(Team M)
4 - 4
(Team Q)
erfan_olorom
4 - 4
Amin_si

(Team M)
4 - 4
(Team Q)
AmirAbbas
1 - 4
Ufo

(F.C. Barcelona)
1 - 4
(Manchester United)
AmirAbbas
7 - 6
Ufo

(London FC)
7 - 6
(Manchester United)
iTzPeebo
4 - 0
mahdi7majidi

(F.C. Barcelona)
4 - 0
(Inter)
iTzPeebo
1 - 2
mahdi7majidi

(England)
1 - 2
(Inter)
mahdi7majidi
2 - 3
iTzPeebo

(Inter)
2 - 3
(F.C. Barcelona)
Erfwnnouri
3 - 4
Amirosein___

(R. Madrid)
3 - 4
(Arsenal)
Erfwnnouri
0 - 5
Amirosein___

(Manchester United)
0 - 5
(Inter)
king-pele-10l
2 - 1
AMINEM

(London FC)
2 - 1
(Manchester United)
king-pele-10l
1 - 2
AMINEM

(London FC)
1 - 2
(Manchester United)
king-pele-10l
2 - 1
AMINEM

(Nigeria)
2 - 1
(Brazil)
king-pele-10l
1 - 0
AMINEM

(Nigeria)
1 - 0
(Brazil)
king-pele-10l
7 - 8
AMINEM

(Nigeria)
7 - 8
(Brazil)
kirtoTaylor
10 - 9
Swiftmaan

(A.C. Milan)
10 - 9
(R. Madrid)
Amin_si
2 - 3
ERFAN29

(Feyenoord)
2 - 3
(Team J)
panda
2 - 3
ERFAN29

(Feyenoord)
2 - 3
(Team J)
Amin_si
2 - 3
mahan36

(Feyenoord)
2 - 3
(Team J)
panda
2 - 3
mahan36

(Feyenoord)
2 - 3
(Team J)
ERFAN29
0 - 3
Amin_si

(Team J)
0 - 3
(F.C. Barcelona)
Majidi
4 - 3
Mohammad2024

(F.C. Barcelona)
4 - 3
(F.C. Barcelona)
Majidi
2 - 1
Mohammad2024

(F.C. Barcelona)
2 - 1
(F.C. Barcelona)
Majidi
1 - 0
Mohammad2024

(F.C. Barcelona)
1 - 0
(F.C. Barcelona)
Amirosein___
0 - 2
Ufo

(Inter)
0 - 2
(Manchester United)
Amirosein___
1 - 2
Ufo

(Inter)
1 - 2
(Manchester United)